Tin tức

Quảng Ngãi: Xây dựng giá đất ở thời kì 2020 – 2024 căn cứ dự báo của thị trường

Được viết bởi Thiên Bút Network
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, Sở TN&MT tỉnh này cần xem xét đến diễn biến giá đất ở có dấu hiệu giảm so với 2019 khi xây dựng dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024.
Trong đó, với giá đất ở, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở TN&MT, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu đến dự báo của diễn biến thị trường bất động sản trong thời gian đến (có dấu hiệu chững lại và giảm giá so với năm 2019).

Đối với giá đất sản xuất, kinh doanh thì rà soát, điều chỉnh giảm tỉ lệ đất thương mại, dịch vụ so với đất ở xuống 60%, tỉ lệ đất sản xuất kinh doanh so với đất ở xuống 40%.
Giá đất nông nghiệp tại huyện Bình Sơn phù hợp, không cao hơn giá đất tại huyện Núi Thành, Quảng Nam để không ảnh hưởng đến hiệu quả cho công tác thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Dung Quất.
Giá đất tại khu vực giáp ranh tỉnh Bình Định phải đảm bảo hài hòa nhằm thúc đẩy phát triển phía Nam tỉnh.
Sở TN&MT sẽ hoàn thiện dự thảo bảng giá các loại đất, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 22/2/2020 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến rước khi trình HĐND thông qua thời gian tới.

Thông tin về các Tác giả

Thiên Bút Network

Thiên Bút Network là blog cá nhân, nơi chia sẻ những thủ thuật, kiến thức mà mình hiểu và tìm hiểu. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho mọi người.

Để lại một bình luận