Tin tức

Điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025

Được viết bởi Thiên Bút Network

Quyết định điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025 tập trung tại các khu vực: Đường vành đai 3 – TP HCM, khu vực Phước Long (quận 9) và khu vực phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ (quận 9).

Ảnh: Trường Nguyên.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025.
Nội dung điều chỉnh bao gồm các khu vực: Đường vành đai 3 – TP HCM, khu vực Phước Long (quận 9) và khu vực phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ (quận 9).
Đối với đường vành đai 3, TP cập nhật qui mô, hướng tuyến, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn đường bộ theo qui định.

Bên cạnh đó, các chức năng sử dụng đất tại qui hoạch năm 2010 nằm trong lộ giới đường thuộc đoạn tuyến điều chỉnh cập nhật được chuyển đổi thành đất giao thông.
Tại khu vực Phước Long (quận 9), bổ sung chức năng Khu công nghệ cao (Khu công viên khoa học và công nghệ) qui mô hơn 166 ha với tính chất là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ.
Việc này làm cơ sở nghiên cứu khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía Đông thành phố (gồm các quận 2, 9, Thủ Đức). Đồng thời, bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng kĩ thuật theo qui định tại Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng.
Ngoài ra, điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường chính nội đô dự kiến được định hướng tại Quy hoạch năm 2010 và bổ sung cầu qua sông Tắc nhằm kết nối với đường vành đai 3 – TP HCM và khu công nghệ cao TP HCM hiện hữu.
Ở khu vực phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ (quận 9), thay đổi định hướng qui hoạch đất khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển mới để thực hiện các điều chỉnh.
Trước hết là bổ sung chức năng đất khu ở phát triển mới qui mô trên 135 ha. Bố trí đầy đủ hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật theo qui định Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng.
Bên cạnh đó, điều chỉnh vị trí và tăng qui mô khu cây xanh công viên thể dục thể thao cấp đô thị từ 3,7 ha thành 36 ha.
Tương tự điều chỉnh vị trí và tăng qui mô khu công cộng cấp đô thị từ 9,7 ha thành 13,1 ha. Trong đó, diện tích đất y tế khoảng 5,8 ha và diện tích đất trường học khoảng 7,3 ha.
Song song đó, bổ sung tuyến đường vành đai 3 – TP HCM với đường Long Phước theo qui chuẩn đường chính đô thị, điều chỉnh các tuyến đường giao thông khu vực để kết nối đồng bộ với các khu khác của thành phố.
Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND TP HCM chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ Đồ án quy hoạch năm 2010.
UBND TP HCM chịu trách nhiệm rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt các qui hoạch phân khu xây dựng theo thẩm quyền tại khu vực liên quan đến các nội dung được điều chỉnh cục bộ.
Theo yêu cầu của Thủ tướng, UBND TP HCM đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể qui hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo qui định.

Thông tin về các Tác giả

Thiên Bút Network

Thiên Bút Network là blog cá nhân, nơi chia sẻ những thủ thuật, kiến thức mà mình hiểu và tìm hiểu. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho mọi người.

Để lại một bình luận